Martina Víchová

„Ovlivněte i bez sudiček šťastný, zdravý a láskyplný život svého miminka"

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Vzdělání a praxe:

 • od. r. 2014 - na rodičovské dovolené
 • od r. 2010 - 2013- podílení na zvyšování kvality života dětských pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií, Beckerovou muskulární dystrofií a revmatoidní artritidou,
 • 2010 - současnost - pracuji v Dětské nemocnici v Brně, 
 • 2008 - 2010 - studium na LF MU obor Fyzioterapie (titul Mgr.), 
 • 2008 - 2010 - při studiu působení v nemocnici Delta v Brně (nyní Surgal clinic),
 • 2005 - 2008 - studium na 1. LF UK obor Fyzioterapie (titul Bc.)

Absolvované kurzy

 • od r. 2015 započaté studium Tradiční čínské medicíny,
 • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu - měkké a mobilizační techniky dle prof. Lewitta - školitel: Mgr. Petr Pospíšil, PhD.,
 • respirační (dechová) fyzioterapie – školitel: Doc. Paedr. Libuše Smolíková,Ph.D.,
 • dynamická neuromuskulární stabilizace – školitel: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. - od r. 2013 certifikovaný DNS terapeut,
 • Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě – školitel: Jarmila Čápová,
 • Alpha nursing poradkyně – naplnění specifických potřeb novorozence během jeho vývoje, především v prvním roce života - školitel Mona Lisa Boyesen,
 • kurz Kinesio Taping® Method – školitel: Mgr. Michael Peroutka.
 • metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu - školitel: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.,
 • metoda Ludmily Mojžíšové – rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility -
  školitel: Bc. Pavlína Svobodová,
 • cvičení na fit ballu a over ballu - školitel: Mgr. Ivana Brádková,
 • testování a trénink funkční dynamické stabilizace - školitel: PhDr. Ingrid Špringrová, Ph.D.,
 • diferenciální diagnostika – ramenní kloub a krční páteř, bederní páteř a kyčelní kloub -školitel: Bc. Gitle Kirkesola,
 • kurz baňkování - školitel: Mudr. Doris Danielová,
 • masáž lávovými kameny
 • stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence - školitel: Dr. Pavel Švejcar, Jana Šizlingová,
 • léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace - školitel: Dr. Pavel Švejcar,