Tříletá praxe na interním oddělení v dětské nemocnici na mně zanechala jednu významnou odchylku. Jak slyším někoho kašlat, ihned hodnotím typ kašle a přemýšlím, jak by se dal zefektivnit. Kašel je výborný pomocník, když s ním umíme pracovat.

Kašel je obranný reflex, který napomáhá udržovat volně průchodné dýchací cesty a chrání nás před vdechnutím cizího tělesa.

Vzniká reakcí na podráždění bronchiálních (průduškových) stěn  a v převážné většině je prvním varovným signálem onemocnění. Upozorňuje nás na přítomnost nežádoucího tělesa uvnitř těchto cest.

Je nejvýznamnějším čistícím mechanismem dýchacích cest.

Pro většinu lidí je kašel obtěžující záležitost. V této době je zde ještě jeden rizikový faktor – pokud zakašleme, vypadáme nakaženě. A tak se snažíme nekašlat, nekýchat a nijak na sebe touto formou neupozorňovat.

Krátký, povrchový nádech a zadržování kašle bohužel čistící schopnosti dýchacích cest neprospívá.

DĚLENÍ KAŠLE Z POHLEDU RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE (dále RFT)

RFT dělí kašel na produktivní a neproduktivní.

Neproduktivní kašel je kašel suchý, dráždivý a značně vyčerpávající.

Z našeho pohledu je patologický, protože nevede k čistícím mechanismům a jen vysiluje. Člověk záchvatovitě kašle bez výsledku. A to postráda efektivitu a smysl.

Hlen je stále přilepený na povrchu bronchiálních stěn, není schopen se  odlepit, mobilizovat do dutiny ústní, vykašlat a vyplivnout ven.

Proto nemáme jinou možnost, než ho tlumit.
Místo farmak (tzv. antitusik – Stoptussin atd.)  však můžeme zkusit možnosti, které nabízí respirační fyzioterapie.

 

Metody respirační fyzioterapie dokáží kašel zefektivnit.

PRODUKTIVNÍ KAŠEL

Produktivní kašel je kašel kontrolovaný a efektivní. Tento typ kašle odstaňuje hleny z dýchacích cest bez vyčerpání nebo vysílení.

Nejdůležitější je rozpoznat příznak kašle dříve, než se reflex spustí, vyzkoušet některý z doporučených prostředků kontroly a prozatím ho potlačit. Předcházíme tak vyčerpanosti a únavě svalů.

Kašel využívají techniky respirační fyzioterapie jen jako konečnou fázi pro posun hlenu do dutiny ústní a k následnému vyplivnutí.

Jen takový kašel je efektivní.

JAK SI POMOCI?

Výbornou technikou respirační fyzioterapie je autogenní drenáž a huffing.

Autogenní drenáž je vůlí kontrolované dýchaní. Vydechujeme různými způsoby a kontrolujeme, abychom nekašlali zbytečně.

Cílem této techniky je odlepit, sesbírat a evakuovat hleny do horních cest dýchacích a následně produktivním kašlem hleny vyplivnout.

VÍCE O AUTOGENNÍ DRENÁŽI

Autogenní drenáž vede k rychlému a šetrnému odstranění uvolněných hlenů.

 Jedná se o vědomé dýchání formou pomalého nádechu nosem, s krátkou pauzou na konci nádechu. Následuje kontrolovaný, pomalý a dlouhý výdech, který je na konci svalově podpořený. Pauzu provedeme až na konci výdechu.

Pomalým nádechem s pauzou na konci nádechu (ta je stejně důležitá jako dlouhý nádech) se vzduch dostane pod hleny. Při pomalém výdechu vzniká nejprve lineární vlnění, které se dále přemění na turbulentní. Toto turbulentní vlnění způsobí, že se hleny začnou odlepovat a pomocí pohyblivých řasinek posouvat vzhůru do dutiny ústní těsně pod glottis (hrtanová příklopka).

KONEČNÁ FÁZE VYKAŠLÁNÍ HLENU HUFFINGEM

 Nakonec provedeme tzv. huffing. Zhluboka se nadechneme a krátkým, ale prudkým vydechnutým štěknutím otevřenými ústy (jako bychom měli v puse vajíčko) odstraníme hlen z dýchacích cest. Pokud otevřeme ústa co nejvíc to jde, uvolníme svaly v okolí hrtanové příklopky a umožníme vyšší intenzitu výdechu. To nám pomůže posunout hleny do horních cest dýchacích. Pokud je hlen zde, je už snadné ho posunout do dutiny ústní a vyplivnout.

Touto formou odstraníme velké množství hlenů s minimální námahou. 🙂

Brzy zde přibyde i podrobné instruktážní video…..

Pokud chcete s technikami respirační fyzioterapie poradit formou online konzultace, napiště mi email.

Přeji vám krásný den a produktivnímu kašli zdar 🙂

Použité zdroje:

Kurz respirační fyzioterapie – školitel:Doc. Paedr. Libuše Smolíková,Ph.D.,

Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace – L. Smolíková, M. Máček, Brno 2010

Umění fyzioterapie – Dýchání, 2017

Komentáře

Jmenuji se Martina Víchová, jsem dětská a respirační fyzioterapeutka. Zaměřuji se na prevenci správného motorického vývoje dětí už od nejmenších miminek a pořádám workshopy pro rodiče o dětské noze. Věřím, že dětská fyzioterapie může být maximálně prospěšná tehdy, pokud je prováděna jemně, hravě a v souladu s dětskými potřebami. Napsala jsem e-book zdarma Klíč k dětským emocím, ať předejdete nemocím, ve kterém se dozvíte, jak vnímá miminko první rok po narození a co je pro něho důležité z jeho pohledu. Jsem také autorkou e-booku Jak pochopit pláč miminka, ať nezblázní se maminka, který vás naučí reagovat na pláč miminka v souladu s jeho dětským očekáváním.

Pin It on Pinterest

Share This