MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ

Nošení roušky (a jiných ochranných pomůcek v oblasti obličeje) ale může vést k značnému omezení a snížené kvalitě dechových funkcí.

Pokud vydechneme do roušky, nadechneme zpět vzduch s ochuzeným kyslíkem. Do tkání se nám tak dostane mnohem méně kyslíku než při dýchání bez roušky.

Přes roušku dýcháme povrchněji, proto nevydechnutý vzduch s převahou oxidu uhličitého, který není kvalitním výdechem odstraněn, zůstává v plicních alveolách.

My však potřebujeme předcházet případné nemoci  a udržet kvalitní kondici dýchacích cest.

V období koronaviru jsou velice smyslupná a prospěšná tzv. dechová cvičení. Proto vám postupně představím praktické tipy, kterými zlepšíte hygienu dýchacích cest, zkvalitníte váš dech a lépe zvládnete případnou nemoc.

CO JE TO RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE?

 

Respirační fyzioterapie (zkráceně RFT) představuje souhrn metod a technik aktivně modifikovaného dýchání.

Jejím cílem je

  1. zlepšit hygienu dýchacích cest,
  2. zajistit jejich dobrou průchodnost,
  3. předcházet vzniku plicních komplikací,
  4. zlepšení ventilačních parametrů.

 

KVALITNÍ  NÁDECH

Fyziologický nádech by měl překonávat co nejmenší dostředivé napětí. To znamená, že by měl být co nejméně namáhavý.

Při nošení roušek ale nasáváme vzduch přes odpor a tak se při nádechu musí zapojit pomocné nádechové svaly. Tyto svaly primárně udržují páteř i hlavu ve vzpřímeném postavení.

Jestliže je dlohoudobě využíváme ještě jako pomocné inspirační (nádechové), dojde brzy k jejich přetížení, které se projeví zvýšenou únavou a dyskoordinací dýchacích pohybů“ (Smolíková, 2010).

Na šíjové a prsní svaly jsou kladeny vysoké nároky, oblast hrudní páteře a žeber tuhne. Pokud tato situace dlouhodobě přetrvává, dochází ke změně dechového stereotypu. Přetížené svaly budou bolet  a omezovat pohyb hlavy, hrudníku i žeber.

Plíce se ale mohou nadechnout jen do té míry,kam je pustí hrudník a žebra.

JAK SI POMOCI?

Před dechovým cvičením je velice smysluplné nejprve uvolnit svaly, které pracovaly nadměrně, zlepšit pružnost v oblasti hrudníku a nastavit tělo do vzpřímené pozice.

„Ovlivnění držení těla považujeme za stěžejní a zahajuje každé cvičení. Chybným a škodlivým krokem je zvýšení nároků na dechovou soustavu v nepřipravené pohybové soustavě.“ (Smolíková, 2010).

V následujících videu vám ukážu cviky, které můžete využít.

Kvalitní nádech a výdech často limituje tuhý hrudník, proto se v dalším videu zaměříme na zlepšení jeho pružnosti a naučíme nácvik tzv. dechové vlny.

Další video o dechovém cvičení natočily fyzioterapeutky Mgr. Martina Haklová a Mgr. Zuzka Rýdlová v projektu Lokomoce – pohyb jako prevence. 

Ať jsou vám informace ku prospěchu :-).

Použité zdroje:

Kurz respirační fyzioterapie – školitel:Doc. Paedr. Libuše Smolíková,Ph.D.,

Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace – L. Smolíková, M. Máček, Brno 2010

 

 

 

Komentáře

Jmenuji se Martina Víchová, jsem dětská a respirační fyzioterapeutka. Zaměřuji se na prevenci správného motorického vývoje dětí už od nejmenších miminek a pořádám workshopy pro rodiče o dětské noze. Věřím, že dětská fyzioterapie může být maximálně prospěšná tehdy, pokud je prováděna jemně, hravě a v souladu s dětskými potřebami. Napsala jsem e-book zdarma Klíč k dětským emocím, ať předejdete nemocím, ve kterém se dozvíte, jak vnímá miminko první rok po narození a co je pro něho důležité z jeho pohledu. Jsem také autorkou e-booku Jak pochopit pláč miminka, ať nezblázní se maminka, který vás naučí reagovat na pláč miminka v souladu s jeho dětským očekáváním.

Pin It on Pinterest

Share This